Задание 1

Эргим 7-ги классчылар!

Кичээлдиң темазы: §31, 32 Чангыс аймак болгаш чангыс аймак эвес тодарадылгалар.

Онаалгазы: 1. §31, 32 дүрүмнү өөренир. 2. Мергежилге 191,192 бижимел кылыр..

Кичээлдиң темазы: § 33. Чангыс аймак кежигүннерниң түңнекчи сөстери.

Онаалгазы: 1. §33 дүрүмнү өөренир. 2. Мергежилге 196, 200 бижимел кылыр. 3. Чогаадыг «Кандыг кижини чараш дээрил?…»