Задание 1

Эргим 5-ки классчылар!

Кичээлдиң темазы: § 53. Шынарының демдек аттары, оларның чадалары. Онаалгазы: 1. 189, 190 дугаар арыннарда дүрүмнү номчуур, өөренир. 2. Мергежилге 374, 375 бижимел кылыр.

Кичээлдиң темазы: § 54. Демдек аттарының темалыг бөлүктери. Онаалгазы: 1.192, 193 дугаар арыннарда дүрүмнү номчуур, өөренир. 2. Мергежилге 380, 383 бижимел кылыр. 3. Чогадыг «Эжимге мактал».